Toivomme, että HuXville olisi lapsillenne paitsi hauska ja vähän omituinen peli, myös opettavainen kokemus. Minipelit, vuorovaikutustoiminta ja palapelit on suunniteltu ja perustuvat Gardnerin Moniälykkyysteoriaan. Tällä pyrimme kannustamaan lapsia ja ottamaan vastaan vaativia tehtäviä eri näkökulmista katsottuna ja kehittämään erilaisia kongnitiivisia taitojaan. Tähän nojautuen aiomme sekä tunnistaa että hioa vahvuuksia, mutta myös kokeilla ja harjoitella erilaisia oppimisen ja ongelmanratkaisun kehittämisen taitoja. ​​

 

Älykkyys ja taidot, joihin me kannustamme, ovat:

Vartalo: Keskitytään vartalon liikkeiden hallintaan ja kykyyn käsitellä esineitä taitavasti. HuXvillessa kannustamme hallitsemaan vartalon liikkeitä minipelien välityksellä ja toiminnoilla, jotka vaativat pelaajalta koordinaatiokykyä ja refleksejä.

 

Päättelyky: Peli painottaa pääasiassa havainnointia, päättelykykyä ja numeroiden hallintaa. HuXville kehittää näitä taitoja matemaattisten ristikoiden ja yhteen- sekä vähennyslaskujen avulla.

 

Sanat: Tämä älykkyysosa-alue keskittyy puhuttuun ja kirjoitettuun tekstiin, lukemiseen ja tarinankerrontaan.  HuxVille kehittää sanojen hallintaa tarinoiden, hauskojen vuoropuheluiden ja ristisanojen avulla.

 

Kuva: Mitä tulee avaruudelliseen päättelykykyyn ja kykyyn havainnoida näkemäänsä, HuXville tarjoaa palapelejä ja minipelejä, jotka vaativat avaruudellisia valmiuksia niin 2D- kuin 3D-muodossa.

 

Musiikki: Äänet, rytmit ja kuulohavainnot. HuXvillessä pyrimme tarjoamaan musiikillisia haasteita, jotka koettelevat kuulemisen taitoa ja kykyä.

 

Sosiaalisuus: Yhdistelmä sekä sisäisiä että ulkoisia taitoja, jotka auttavat ymmärtämään sekä toisten ihmisten että omaa käyttäytymistä. HuXville tarjoaa sosiaalisen pelin kokemusta. Me rohkaisemme pelaajia olemaan vuorovaikutuksessa, seurustelemaan ja kehittämään yhteistyötä muiden pelaajien kanssa ja edistämään sosiaalisia taitojaan ja yhteyksiään ja tietenkin palkitsemme heitä tästä toiminnasta.

 

Ja lopuksi, yksi keskeisimpiä teemojamme HuXvillessä on ensivaikutelmien ja piilevien kykyjen tutkiskelu ja ymmärtäminen. Toiminnot motivoivat näyttämään tietynlaista ulkomuotoa, joka voi tuntua epätavalliselta, hauskalta tai jopa pelottavalta. Suosittelemme kuitenkin, että lapset eivät tuomitsisi sisältöä kansikuvan perusteella, vaan näkisivät yhteiskunnallisten normien läpi ja oppisivat tuntemaan ihmiset myös sisältä ja ymmärtämään muita.